Ediția de vară

2023

Dragi iubitori de literatură,

În rândurile care urmează aveți ocazia să citiți Regulamentul oficial al concursului literar ediția de vară, desfășurat pe pagina de Instagram a „Proiectului pentru promovarea și susținerea tinerilor scriitori din România” – Artă de patru dimineața.

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE

Concurs Literar de Proză și Poezie

1. ORGANIZATORI

Arta de Patru Dimineața organizează Concursul Literar ,,UN SOARE CARE A UITAT SĂ MAI APUNĂ”, dedicat tinerilor scriitori.

Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care include regulile Concursului, care sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul va fi adus la cunoștința publicului pe pagina organizatorilor: www.artadepatrudimineata.ro

2. TEMA CONCURSULUI ȘI SCOPUL ACESTUIA

Tema concursului este „Un soare care a uitat să mai apună“.

Concursul are ca scop descoperirea de tinere talente și promovarea acestora.

3. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE ȘI ÎNSCRIERE LA CONCURS

Participanții vor trimite lucrările pe adresa de e-mail [email protected], alături de următoarele informații:

Nume și prenume:

Vârstă:

Oraș:

Studii:

Cont Instagram:

Detalii personale, hobbyuri, pasiuni, etc.:

Lucrările trebuie să fie redactate folosind fontul Times New Roman, mărimea 12 și să cuprindă maxim 3 pagini.

Sunt acceptate atât lucrări epice sau dramatice: proză scurtă/ fragmente din roman/ nuvele/ schițe/ teatru, cât și poezie.

Mailul de confirmare a Organizatorilor va fi trimis în maxim 3 zile de la primirea lucrărilor pe mail.

Nu există limită de vârstă pentru participare și juriul nu ia în considerare experiența (sau lipsa acesteia) în domeniul literar. Se jurizează strict lucrarea participantă.

Se participă cu o singură lucrare de persoană.

Textul trimis trebuie să fie în limba română (nu se acceptă lucrări în limbi străine).

Textul trimis trebuie să aibă neapărat diacritice.

Lucrările se pot trimite atât direct în corpul mail-ului cât și într-un document PDF / Word cu condiția ca acesta să fie sigur și să se poată deschide (organizatorii nu răspund cu privire la problemele tehnice de acest gen).

Participarea se face numai pe mail, respectând mențiunile, (textele trimise oriunde altundeva nu se vor lua în considerare).

Textul participant NU poate fi unul care a fost deja publicat (ne dorim să încurajăm originalitatea).

Se iau în considerare numai textele care respectă tema propusă.

Participanții la concurs au obligația de a parcurge în întregime regulamentul oficial al concursului.

4. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Perioada de înscriere: 07 august 2023 – 31 august 2023

Perioada pentru jurizare: 01 septembrie 2023 – 15 septembrie 2023

Anunțarea Câștigătorilor: 16 septembrie 2023

5. JURIZARE

Juriul Concursului este format din Alexandra Daniela Tudura, autoarea a trei romane, fondatoarea „Proiectului pentru susținerea și promovarea tinerilor scriitori” – Artă de Patru Dimineața, content creator, alături de echipa STAFF (scriitoare, autoare și jurnaliste) ale proiectului: https://artadepatrudimineata.ro/proiectul-nostru/

6. SPONSORI, PARTENERI și PREMII

În cadrul prezentului concurs, sponsorul unic este „Proiectul pentru promovarea și susținerea tinerilor scriitori din România” – Artă de patru dimineața, care oferă premiile fizice și digitale și suportă toate taxele pentru transportul acestora către câștigători.

Toți participanții la Concurs vor primi o Diplomă de Participare și un Premiu special în format Digital.

Locurile I, II și III vor primi un premiu fizic format din cărți, semne de carte, stickere și o surpriză specială din partea proiectului organizator. Cei trei câștigători vor beneficia de promovare din partea Proiectului prin postări Instagram și interviu publicat pe Site-ul oficial.

În urma concursului, proiectul va selecta scriitori pentru aderarea la acesta.

Este necesar ca persoanele care nu se află pe teritoriul României și participă la concurs să își asume răspunderea faptului că proiectul nu livrează premiile decât pe teritoriul României.

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Juriul va desemna câștigătorii având în vedere punctajele obținute în baza criteriilor de jurizare.

Participanții care primesc cele mai mari punctaje vor putea fi desemnați Câștigători (denumiți în continuare „Câștigătorii”).

Câștigătorii vor fi anunțați despre câștigarea Premiilor online, pe pagina de Instagram @artadepartudimineata și pe adresa de e-mail, pe data de 16 septembrie 2023.

Organizatorii vor putea face publice numele și prenumele Câștigătorilor și Premiile acordate pe orice canale de comunicare.

8. DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI DREPTURI DE AUTOR

Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord ca datele sale cu caracter personal precum și orice alte date, puse la dispoziția sau transmise Organizatorilor cu ocazia înscrierii în Concurs și/sau cu ocazia identificării, validării, acordării și înmânării Premiilor:

– Vor fi incluse în baza de date a Organizatorului;

– Vor fi prelucrate în orice mod de Organizatori, în vederea îndeplinirii obiectivelor concursului prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Datele cu caracter personal ale Participanților sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

Doar numele și prenumele câștigătorului vor fi făcute publice.

Fiecare dintre Participanți, la momentul înregistrării la Concurs, își va da în mod expres consimțământul cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal (secțiune prezentă în cadrul formularului de înscriere).

Drepturile de autor rămân în posesia autorului.

9. DISPOZIȚII FINALE

În cazul în care oricare dintre participanți nu respectă în totalitate și în mod corespunzător oricare din termenii și condițiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs.

În cazul în care, în perioada Concursului, Participanții doresc să afle mai multe amănunte în legătură cu Concursul, precum și pentru eventuale sugestii și/sau reclamații, aceștia pot contacta Organizatorii pe adresa de e-mail [email protected]

Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul Organizatorilor.

Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi sau schimba condițiile Concursului fără să solicite acordul Participanților și fără vreun drept de compensare pentru aceștia.

Instagram: @artadepatrudimineata